ഒരു ചിത്രം ആൻഡ്രോയിഡിൽ വാൾ പേപ്പറാക്കിയാൽ ഫോൺ സോഫ്റ്റ്ബ്രിക്ക് ആവുന്നത് എങ്ങനെ ??

Avatar
IB Computing | 07-06-2020

ഒരു ചിത്രം ആൻഡ്രോയ്ഡില്‍ വാള്‍പേപ്പറാക്കിയാൽ ഫോണ്‍ സോഫ്റ്റ്‍ബ്രിക്ക് ആവുന്നത് നാം കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് വിശദമാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്.


Also Read » One India One Pension പദ്ധതി പ്രായോഗികം ആണോ? എന്തൊക്കെയാണ് അതിനു വിലങ്ങു തടികൾ ?


Also Read » ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലെന്നു തോന്നുമ്പോൾ പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു മാർഗ്ഗം ആണോ ആത്മഹത്യ ? യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിപരമായ ആയ ഒരു മാർഗ്ഗം ആണോ ആത്മഹത്യ ?


About IB Computing

IB Computing is a video blog that discusses about technology tips and much more . Visit » Youtube / » Telegram / » FaceBook / » Twitter

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 9 / Total Memory Used : 0.58 MB / This page was generated in 0.0191 seconds.