സ്വർണക്കടത്തുകാരെ സഹായിക്കുന്ന ചില സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ !!

Avatar
Kenney Jacob | 30-07-2020

സാധാരണക്കാരനെ പഞ്ഞിക്കിടുന്ന എന്നാൽ സ്വർണക്കടത്തുകാരെ സഹായിക്കുന്ന ചില സർക്കാർ നിയമങ്ങൾ. ..

Facebook Post loading .. 👇 👇


Also Read » ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സ്വർണത്തോടുള്ള ഭ്രമം അവസാനിക്കാതെ ഇന്ത്യയിൽ സ്വർണ കള്ളക്കടത്തും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല, കേരളത്തിലുണ്ടായ ഉപഭോഗ സംസ്കാരം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വർണ കള്ളക്കടത്തിൻറ്റേയും പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം


Also Read » ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം: ചില പ്രാഥമിക ചിന്തകൾ


RELATED
Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 5 / Total Memory Used : 0.57 MB / This page was generated in 0.0073 seconds.