കോടതികളും കോടതി അലക്ഷ്യവും !

Avatar
Kenney Jacob | 30-07-2020

കോടതികളും കോടതി അലക്ഷ്യവും ..

കോടതികളും സാധാരണ ജനങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ള അന്തർധാര അത്ര സജീവം അല്ല. ചില മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്യം ആയില്ലേ ?

Facebook Post loading .. 👇 👇


Also Read » പ്രവാസികൾ തിരിച്ചു നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പ്രശ്നം? What is the problem when expats are coming to their native country? Share this information to public and friends

RELATED
Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 5 / Total Memory Used : 0.57 MB / This page was generated in 0.0076 seconds.