കുട്ടികളിൽ പനി കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്? What is the first aid for fever?

Avatar
Dr. Soumya Sarin | 13-09-2020

കുട്ടികളിൽ പനി കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്?
പനി വന്നാൽ നനച്ചു തുടക്കണോ?
ചൂട് വെള്ളമാണോ തണുത്ത വെള്ളമാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വന്നാലോ? വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? .

#fever #fevermanagement #feverfirstaid #febrileseizure #highgradefever

About Dr. Soumya Sarin

Dr. Soumya Sarin is a consultant pediatrician and Neonatologist .Friendly health tips , lifestyle blogs and live talks for the common man » Website

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 8 / Total Memory Used : 0.58 MB / This page was generated in 0.0209 seconds.