കുട്ടികളിൽ പനി കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്? What is the first aid for fever?

Avatar
Dr. Soumya Sarin | 13-09-2020

കുട്ടികളിൽ പനി കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്?
പനി വന്നാൽ നനച്ചു തുടക്കണോ?
ചൂട് വെള്ളമാണോ തണുത്ത വെള്ളമാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്?
പനിയുടെ കൂടെ അപസ്മാരം വന്നാലോ? വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? .

#fever #fevermanagement #feverfirstaid #febrileseizure #highgradefever


Also Read » തൊഴിലന്വേഷണത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് ? - നീരജ ജാനകി

About Dr. Soumya Sarin

Dr. Soumya Sarin is a consultant pediatrician and Neonatologist .Friendly health tips , lifestyle blogs and live talks for the common man » Website

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 0 / Total Memory Used : 0.53 MB / This page was generated in 0.0017 seconds.