തൊഴിലന്വേഷണത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് ? - നീരജ ജാനകി

Avatar
Neeraja Janaki | 10-09-2020

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ :
പഠനത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക, ഏതു മേഖലയിലായാലും മികച്ചൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് എല്ലാ പ്രൊഫെഷണലുകളുടെയും ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ മാറിയ കാലത്ത് സാന്പ്രദായിക രീതിയിലൂടെ ജോലിയന്വേഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് professional networking ഇന്റെ പ്രസക്തി.

Facebook Post loading .. 👇 👇

#linkedin #careerdevelopment #professionalnetworking

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 8 / Total Memory Used : 0.58 MB / This page was generated in 0.0168 seconds.