തൊഴിലന്വേഷണത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് ? - നീരജ ജാനകി

Avatar
Neeraja Janaki | 10-09-2020

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ :
പഠനത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുക, ഏതു മേഖലയിലായാലും മികച്ചൊരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് എല്ലാ പ്രൊഫെഷണലുകളുടെയും ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ മാറിയ കാലത്ത് സാന്പ്രദായിക രീതിയിലൂടെ ജോലിയന്വേഷിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഫലപ്രദമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഇവിടെയാണ് professional networking ഇന്റെ പ്രസക്തി.

Facebook Post loading .. 👇 👇

#linkedin #careerdevelopment #professionalnetworking


Also Read » കുട്ടികളിൽ പനി കൂടിയാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ എന്ത്? What is the first aid for fever?

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 9 / Total Memory Used : 0.57 MB / This page was generated in 0.0233 seconds.