നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്നും നമ്മളോട് 🧏തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട 2 Important ✌️ ചോദ്യങ്ങൾ ❓

Avatar
SKJ Talks | 23-09-2020

നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന 💑 ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇൗ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മളെ വഴി കാട്ടും �

നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരും ദിവസവും നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട രണ്ട് പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും. ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്.

Cinematography : Vaisakh Balachander
Narration : Sujith K J

#lifechangingquestions #lifechangingmotivation #skjtalks

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 8 / Total Memory Used : 0.57 MB / This page was generated in 0.0198 seconds.