കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോ .. അത്തരം വാർത്തകളിലെ സത്യമെന്ത് .. മനസിലാക്കു ..

Avatar
Dr. Soumya Sarin | 20-06-2020

ആളുകൾക്ക് അനാവശ്യ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്ന, സത്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുന്ന തരം മെസ്സേജുകൾ നാം തിരിച്ചറിയണം! ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ഇത്തരം വ്യാജസന്ദേശങ്ങൾക്ക് പല ജീവനുകളുടെ വിലയുണ്ട്! ഇവ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിച്ചു ആരും അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടരുത്!

ഡിക്സമെതസോൺ ( Dexamethasone) / റെമ്ഡെസിവിർ (Remdesivir) മരുന്നുകൾ കോവിഡിന്‍റെ മരുന്നുകളായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടോ? കേട്ട വാർത്തകളുടെ സത്യമെന്ത്?

About Dr. Soumya Sarin

Dr. Soumya Sarin is a consultant pediatrician and Neonatologist .Friendly health tips , lifestyle blogs and live talks for the common man » Website

Trending
Do NOT follow this link or you wont able to see the site!

DB Query : 8 / Total Memory Used : 0.59 MB / This page was generated in 0.0134 seconds.